Dobrodošli na Progress in Mind Resource Center - teme psihiatrije in nevrologije

To dinamično spletno mesto vam zagotavlja poseben tim pisateljev medicinskega in zdravstvenega osebja, katerega cilj je posredovati najnovejše novice, poglede in spoznanja o različnih temah psihiatrije in nevrologije. Mešanica intervjujev iz oči v oči, trenutnih pregledov, videoposnetkov in webinarjev, vpogledov voditeljev svetovnega in lokalnega mnenja ter pravočasnega poročanja z mednarodnih in nacionalnih kongresov je izbrana na eni sami platformi, da se zagotovi najboljša osnova za pokrivanje vaših izobraževalnih potreb. Progress in Mind Resource center vam prinaša najnovejše trende in najnovejše razprave na vašem področju.

Na spletnem mestu se nahaja tudi Lundbeck Institute Campus - ponuja ekskluzivne Lundbeck Institute vsebine seminarjev in virov, vključno s slikovnim gradivom in diapozitivi, ki jih lahko uporabljate s svojimi kolegi. Stran nenehno osvežujemo in posodabljamo s ciljem, da postane Progress in Mind vir, na katerega se obrača zaposleni strokovnjak.

Zakaj Progress in Mind?

Več kot 700 milijonov ljudi po vsem svetu prizadenejo psihiatrične in nevrološke motnje - številka, ki predstavlja 13% celotnega svetovnega bremena bolezni1. Progress in Mind temelji na Lundbeckovi zavzetosti za reševanje tega globalnega bremena. Lundbeck je zavezan iskanju izboljšanih zdravstvenih načinov zdravljenja, s pomočjo Progress in MInd pa upamo, da bomo še naprej podpirali in spodbujali večjo komunikacijo o psihiatričnih in nevroloških motnjah in okoli njih.

Naš temelj za napredek

Psihiatrične in nevrološke motnje so globalne zdravstvene težave2. S podporo Progress in Mind centra želimi razviti in omogočiti nenehno osredotočanje na številne nezadovoljene potrebe pacientov. Želimo sporočiti in širiti večjo zavest o množičnem ekonomskem in družbenem bremenu, ki ga povzročajo psihiatrične in nevrološke motnje.

Z našim edinstvenim položajem kot specialistom za psihiatrijo in nevrologijo želimo ne samo ozaveščati o boleznih, temveč tudi sodelovati in podpirati številne zainteresirane strani, ki si prizadevajo za mednarodni program in cilje za boljše in širše sprejemanje bolnikov in njihovih diagnoz - zmanjšanje stigme in pomoč pri povečanju priložnosti za boljšo oskrbo in zdravljenje bolnikov. Ta Resource center je bil ustanovljen z namenom podpirati mednarodno skupnost za psihiatrijo in nevrologijo pri dostopu do vsebine medicinske narave in spodbuditi medsebojno razpravo.

O Lundebeck Institutu

Lundbeck Institut si prizadeva zagotoviti dostopno visokokakovostno zdravstveno izobraževanje po vsem svetu, s pomočjo posodobljenega razumevanja bolezni podpirati zdravstvene delavce pri izboljšanju kakovosti življenja ljudi, ki živijo s psihiatričnimi ali nevrološkimi motnjami, kar vodi k optimizirani oskrbi.

Lundbeck Institut je bil od ustanovitve leta 1997 zavezan k zagotavljanju strokovnih, interaktivnih mednarodnih seminarjev, zaradi česar je Lundbeck Institut pridobil dragoceno zapuščino v medicinskem izobraževanju. Seminarji zajemajo motnje razpoloženja, shizofrenijo, demenco in Parkinsonovo bolezen *. Poleg tega ponujamo izobraževalno gradivo in orodja za olajšanje lokalnih delavnic.

Dejavnosti Lundbeck Instituta ureja in potrjuje Mednarodna fundacija za nevroznanost Lundbeck (LINF). Osebje LINF-ja, ki je sestavljeno iz uglednih strokovnjakov s področja psihiatrije in nevrologije ter drugih specialnosti po vsem svetu, je osnova kakovosti in objektivnosti.

obiščite Lundbeck Institute Campus

Reference

1. http://www.who.int/mental_health/en/, http://www.who.int/mental_health/neurology/en/

2. WHO Quality Rights Project – addressing a hidden emergency, 2011

Zapuščate Progress in Mind
Pozdravljeni
Prosimo potrdite svoj elektronski naslov
Pravkar smo vam na elektronski naslov poslali povezavo za potrditev.
Preden pridobite polni dostop, morate potrditi svoj elektronski naslov
Informacije na tej strani so namenjene izključno zdravstvenim delavcem.
Vse informacije na spletnem mestu se nanašajo na izdelke lokalnega trga in so zato namenjene zdravstvenim delavcem, ki imajo zakonsko pooblastilo za predpisovanje ali izdajanje zdravil v skladu s poklicno prakso. Tehnični podatki o zdravilih so zgolj informativni, za kar so odgovorni strokovnjaki, ki so pooblaščeni za predpisovanje zdravil in odločajo, v vsakem konkretnem primeru, o ustreznem zdravljenju bolnika.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country