Prej je bolje: zgodnje odkrivanje in zdravljenje psihotičnih stanj

Programi zgodnjega odkrivanja in zdravljenja za bolnike s psihozo so v Evropi (in po vsem svetu) na različnih stopnjah razvoja1. Na tem srečanju so govorci iz različnih držav razpravljali o storitvah v svojih državah, strokovnem znanju, ki so ga razvili, in izzivih, s katerimi so se spopadali.

Programi v Franciji

Potrebna so prizadevanja za destigmatizacijo psihoze, tako da se bolnike v storitve napoti že v zgodnji fazi njihove bolezni.

Vincent Laprevote je govoril o razvoju programov zgodnjega odkrivanja in zdravljenja (ED/EI) v Franciji. Ciljna populacija so mladi bolniki, ki se soočajo z občutljivim duševnim stanjem (At Risk Mental State – ARMS) zaradi psihoze ali s prvo epizodo psihoze (FEP). Bolniki so sprejeti v 7 dneh in so podvrženi hitri oceni nevropsihologa, psihiatra in vodje primerov. Program zajema intenzivno spremljanje primerov, ki traja 2–5 let. Načrt oskrbe po potrebi temelji na terapevtskem izobraževanju (psiho-edukacijah) s kognitivno vedenjsko terapijo (KVT) in upoštevanju obvladovanja stresa, meta-kognitivnem treningu in kognitivni sanaciji ter medikamentoznem zdravljenju. Izziv znotraj Francije je zagotoviti usklajenost pri razvoju storitev ED/EI in njihovo skladnost z nastajajočimi mednarodnimi standardi. Potrebna so tudi prizadevanja za destigmatizacijo psihoze, tako da se bolnike v te programe napoti že v zgodnji fazi njihove bolezni.

Odkrivanje pravih bolnikov v Češki republiki

»Čim prej, tem bolje« uporabiti storitve za zgodnje odkrivanje in posredovanje

Petr Winkler iz Češke republike je govoril o načinih zagotavljanja storitev za te bolnike. Projekt VIZDOM je štiriletna pobuda, ki deluje na Češkem za zgodnje posredovanje pri hudih duševnih boleznih2. Strategije zgodnjega odkrivanja vključujejo odkrivanje ustreznih deležnikov (zdravstvene in socialno varstvene storitve, izobraževalni sistem in oblasti v regiji), tako da vedo, da je sistem na voljo in kdo bo imel koristi. Na spletu je na voljo tudi samopresejalni instrument, ki bolnikom ponuja način z nizkim pragom in nizko stigmo za vstop v sistem. Končno je bila širši javnosti dana na voljo zloženka o zgodnjem odkrivanju – ključno sporočilo je »čim prej, tem bolje« uporabiti te storitve. Tako kot pri drugih storitvah se po napotitvi bolniki hitro ocenijo, njihovi rezultati pa se ocenijo vsakih 6 mesecev.

Prilagodljivost storitev v Estoniji

V proces zdravljenja čim prej vključite družine bolnikov.

V Estoniji že 20 let obstaja sistem zgodnjega zdravljenja (EI), o katerem je govorila Karola Peebo. Jedro tega programa so farmakološki in psihoterapevtski posegi. Multidisciplinarne ekipe čim prej vključijo v postopek zdravljenja tudi družine bolnikov. Rehabilitacija vključuje podporne skupine, programe, ki temeljijo na poklicnem delu, in zagotavljanje specializiranih enot s podporo bivanju. Ta storitev ima prilagodljivo trajanje zagotavljanja, ki temelji na individualnih potrebah. Vendar to pomeni, da se je center moral tekom časa spoprijeti z vse večjim številom primerov. Situacijo je mogoče obvladovati tako, da psihiatri, ki začnejo zdravljenje, vodenje primerov predajo medicinskim sestram za duševno zdravje in delovnim terapevtom, saj bolniki v sistemu preživijo dlje.  

Najbolj zanimivi poudarki s simpozija, ki so jih izbrali naši dopisniki, so zasnovani kot nepristranska predstavitev predstavljenih znanstvenih vsebin. Mnenja in pogledi na tej strani ne odražajo nujno mnenj in stališč podjetja Lundbeck.

Reference
  1. Kotlicka-Antczak M, et al. Early Intervention in Psychiatry, 17 Feb 2020, DOI: 10.1111/eip.12950 PMID: 32067369.
  2. www.vizdom.cz
Zapuščate Progress in Mind
Pozdravljeni
Prosimo potrdite svoj elektronski naslov
Pravkar smo vam na elektronski naslov poslali povezavo za potrditev.
Preden pridobite polni dostop, morate potrditi svoj elektronski naslov
Informacije na tej strani so namenjene izključno zdravstvenim delavcem.
Vse informacije na spletnem mestu se nanašajo na izdelke lokalnega trga in so zato namenjene zdravstvenim delavcem, ki imajo zakonsko pooblastilo za predpisovanje ali izdajanje zdravil v skladu s poklicno prakso. Tehnični podatki o zdravilih so zgolj informativni, za kar so odgovorni strokovnjaki, ki so pooblaščeni za predpisovanje zdravil in odločajo, v vsakem konkretnem primeru, o ustreznem zdravljenju bolnika.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country