Obravnava kognitivne disfunkcije pri shizofreniji

Metakognicija mora biti pomemben sestavni del CRT (cognitive remediation therapy -CRT) za uspešno reševanje problema motene kognicije pri bolnikih s shizofrenijo. »Razmišljanje o svojem razmišljanju« pomaga bolnikom, da se ne le naučijo strategij, ampak tudi vedo, kdaj jih uporabiti in kdaj ne1.

Motena kognicija negativno vpliva na funkcionalnost.

Motena kognicija v shizofreniji negativno vpliva na funkcionalnost in kakovost življenja, saj predstavlja »stekleni strop« za rehabilitacijo in je glavni napovedovalec skupnih stroškov zdravstvene in socialne oskrbe2. Kljub tem funkcionalnim in družbenim posledicam bolniki in njihovi klinični zdravniki še vedno potrebujejo učinkovita posredovanja. O tej pomembni temi so razpravljali na EPA2020.

Strategije zdravljenja

Gabriele Sachs (Medicinska univerza na Dunaju, Avstrija) je pojasnila, kako je socialna kognicija delni posrednik med nevrokognicijo in funkcionalnim izidom, ki je prizadeta že v zgodnjih fazah shizofrenije. Strategije zdravljenja morajo obravnavati nevrokognicijo in socialno kognicijo.

Vpliv antipsihotičnih zdravil na kognitivno delovanje je še vedno premalo razumljen, je povedala Antonia Vita (Univerza v Bresciji, Italija). Nekatere raziskave kažejo, da izboljšujejo kognitivno delovanje, medtem ko druge kažejo obratno3. Brez učinkovitih farmakoloških posredovanj za zdravljenje kognicije se je zanimanje usmerilo proti CRT.

Vloga CRT

CRT uporablja znanstvena načela učenja za ciljanje kognitivnega primanjkljaja. Til Wykes (King's College London, Združeno kraljestvo) je predstavil posodobljen povzetek 28 meta-analiz CRT in shizofrenije od leta 2014, od tega je pri 25 prišlo do pomembnega izboljšanja kognicije in/ali delovanja, pri 20 pa do izboljšanja simptomov.

Poleg bolnikov s kronično shizofrenijo je Merete Nordentoft (Univerza v Københavnu, Danska) razpravljala o tem, kako se je CRT izkazal za koristnega pri bolnikih s prvo epizodo psihoze4 in ga preučujejo pri bolnikih, pri katerih obstaja izredno veliko tveganje za shizofrenijo5.

Več kot kognitivno izboljšanje funkcioniranja

Cilj za bolnike ni samo povečanje rezultatov kognitivnih testov, temveč izboljšanje funkcioniranja.

Cilj za bolnike ni le povečanje rezultatov kognitivnih testov, temveč izboljšanje funkcioniranja, kot so neodvisnost, življenjske spretnosti in izpolnjeni odnosi. Nedavna meta-analiza je pokazala, da je CRT izboljšal funkcionalne pa tudi kognitivne in klinične rezultate pri bolnikih s shizofrenijo6.

Kognitivne komponente, ki so bile izmerjene v prejšnjih študijah, so le delno razložile vpliv CRT na funkcionalne izide7, Dame Wykes pa je omenila, da je metakognicija manjkajoča povezava8.

Uporaba metakognicije v terapiji

Pomen terapevta pri spodbujanju metakognitivnih sprememb

Nedavna delovna skupina strokovnjakov je pripravila belo knjigo o CRT za shizofrenijo9, v kateri so opredelili štiri temeljne tehnike, ki vključujejo metakognicijo:

 • Olajšanje s strani terapevta
 • Kognitivna vadba
 • Postopki za razvoj strategij za reševanje problemov
 • Postopki za lažji prehod do funkcioniranja v resničnem svetu

Wykes in sodelavci so razvili program »CIRCuiTS«, ki vključuje metakognitivno podporo v CRT10, ki je sčasoma pokazal metakognitivno izboljšanje11. Ta pristop vključuje postavljanje ciljev, poučevanje novega pristopa k nalogam in preučitev lastnega razmišljanja, ki jih je nato mogoče vključiti v vsakdanje življenje. Poudarila je pomen terapevta pri spodbujanju metakognitivnih sprememb6.

Najbolj zanimivi poudarki s simpozija, ki so jih izbrali naši dopisniki, so zasnovani kot nepristranska predstavitev predstavljenih znanstvenih vsebin. Mnenja in pogledi na tej strani ne odražajo nujno mnenj in stališč podjetja Lundbeck.

Reference
 1. Wykes T, Reeder C. Brunner-Routledge, London 2005.
 2. Patel A, et al. Schizophr Bull 2006;32:776-85.
 3. Albert N, et al. Psychol Med 2019;49:1138-47.
 4. Østergaard Christensen T, et al. Acta Psychiatrica Scandinavica 2014;130:300-10.
 5. Glenthøj LB, et al. Trials 2015;16:25.
 6. Kambeitz-Ilankovic L, et al. Neurosci Biobehav Rev 2019;107:828-45.
 7. Wykes T, et al. Schizophr Res 2012;138:88-93.
 8. Davies G, Greenwood K. J Ment Health 2018; 1-11.
 9. Bowie CR, et al. Schizophr Res 2020;215:49-53
 10. https://www.circuitstherapyinfo.com
 11. Cella M, et al. J Exp Psychopathol 2019;10(2):1-9.
Zapuščate Progress in Mind
Pozdravljeni
Prosimo potrdite svoj elektronski naslov
Pravkar smo vam na elektronski naslov poslali povezavo za potrditev.
Preden pridobite polni dostop, morate potrditi svoj elektronski naslov
Informacije na tej strani so namenjene izključno zdravstvenim delavcem.
Vse informacije na spletnem mestu se nanašajo na izdelke lokalnega trga in so zato namenjene zdravstvenim delavcem, ki imajo zakonsko pooblastilo za predpisovanje ali izdajanje zdravil v skladu s poklicno prakso. Tehnični podatki o zdravilih so zgolj informativni, za kar so odgovorni strokovnjaki, ki so pooblaščeni za predpisovanje zdravil in odločajo, v vsakem konkretnem primeru, o ustreznem zdravljenju bolnika.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country