Kako daleč lahko tehnologija pomaga pri diagnozi in zdravljenju?

Strojno učenje lahko pomaga pri objektivni psihiatrični diagnostiki in pri napovedovanju dogodkov, kot sta samomor in pojav duševnih motenj pri ogroženih ljudeh. Toda koristnost samostojnih aplikacij pri obravnavi hudo bolnih bolnikov je treba še dokazati.

V teoriji lahko strojno učenje in digitalne tehnologije zagotovijo visoke standarde diagnoze in individualizirano oskrbo bolnikov, hkrati pa prihranijo milijone stroškov. V praksi tega še ne dosegamo. Vendar pa, kot so lahko slišali udeleženci spletnega simpozija ECNP 2020, so obeti vzpodbudni.

Eden takih znakov je, da lahko avtomatizirana semantična analiza desetih minut prostega govora loči psihiatrične bolnike od kontrol z visoko občutljivostjo in specifičnostjo, je na simpoziju o strojnem učenju povedala Dina Popovic (Sheba Medical Center, Tel HaShomer, Izrael). To sledi dokazom, da lahko strojno učenje na primer z analizo govora identificira komorbidne psihiatrične motnje pri ljudeh z epilepsijo.1

Podatki pametnih telefonov lahko delujejo kot elektronski biomarker bolezni

 

Spremljanje bolezni v realnem svetu

Vzpodbudni so dokazi iz raziskave MONARCA pri ljudeh z bipolarno motno razpoloženja, da so bili objektivno zbrani podatki s pametnih telefonov o dohodnih in odhodnih klicih in sporočilih v dobri korelaciji z rezultati na kliničnih lestvicah depresije in manije.2 Podatki pametnih telefonov so prav tako omogočali razlikovanje razpoloženjskih simptomov.

Druga raziskovalna skupina je razvila model strojnega učenja, ki uporablja podatke o dnevnem razpoloženju, ki jih zbere aplikacija na pametnem telefonu, da razlikuje med zdravimi kontrolami in bolniki z bipolarno ali mejno osebnostno motnjo.3

 

Začetek razvoja samostojnih aplikacij za zdravljenje bolnikov

Glede na sedanje dokaze imajo aplikacije potencialno vrednost kot samostojno orodje za zdravljenje bolnikov z blago do zmerno depresijo ali tesnobo, je dejal Diego Hidalgo-Mazzei (Hospital Clinic de Barcelona, Catalunya, Španija). Toda pri ponavljajočih se ali hudih depresijah, shizofreniji in bipolarnih motnjah obstajajo dokazi o koristih le, če se aplikacije uporabljajo kot dodatek k tradicionalnim pristopom ali se z njimi združujejo.

Aplikacij za zdravljenje ni mogoče priporočiti kot samostojna orodja za zdravljenje bolnikov z hudimi duševnimi motnjami

V metaanalizi kontroliranih randomiziranih raziskav pri depresiji so imeli ukrepi aplikacij pametnih telefonov zmerno pozitiven učinek v primerjavi z neaktivnimi kontrolami, a le majhen učinek v primerjavi z aktivnimi kontrolami, je poročal profesor Hidalgo-Mazzei. V večini primerov so bile aplikacije uporabljene kot dodatno zdravljenje.4

Nadaljnja metaanaliza samostojnih aplikacij za depresijo je pokazala le majhen splošen učinek na simptome.5

Zaključek je, da čeprav nekatere raziskave kažejo potencial aplikacij na pametnih telefonih, ki ciljajo na simptome duševnega zdravja, sedanji dokazi ne upravičujejo njihove priporočene rabe za samostojno psihološko posredovanje.

 

Napovedovanje redkih dogodkov

V sklopu vprašanj in odgovorov, ki so sledili simpoziju, je profesorica Popovic poudarila, da ima strojno učenje velik potencial pri pomoči objektivni psihiatrični diagnostiki, pri ocenjevanju samomorilnega tveganja in pri prepoznavanju ogroženih otrok, za katere je verjetno, da bodo razvili duševno motnjo.

Kar pa se tiče neposrednega zdravljenja, ostaja stališče, da je potrebno učinkovitost samostojnih aplikacij pri bolnikih s hudimi duševnimi motnjami še dokazati.

Najbolj zanimivi poudarki s simpozija, ki so jih izbrali naši dopisniki, so zasnovani kot nepristranska predstavitev predstavljenih znanstvenih vsebin. Mnenja in pogledi na tej strani ne odražajo nujno mnenj in stališč podjetja Lundbeck.

Vsebina ne predstavlja nujno mnenja ECNP.

Reference

1. Glauser T et al. Acta Neurologica Scandinavica 2019; https://doi.org/10.1111/ane.13216

2. Faurholt-Jepsen M et al. Bipolar Disorders 2015;17:715-28

3. Perez Arribas I et al. Translational Psychiatry2018; 8: Article 274

4. Firth J et al. World Psychiatry 2017; 16: 287–298

5. Weisel KK et al. NPJ Digit Med 2019 Dec 2;2:118. doi: 10.1038/s41746-019-0188-8

Zapuščate Progress in Mind
Pozdravljeni
Prosimo potrdite svoj elektronski naslov
Pravkar smo vam na elektronski naslov poslali povezavo za potrditev.
Preden pridobite polni dostop, morate potrditi svoj elektronski naslov
Informacije na tej strani so namenjene izključno zdravstvenim delavcem.
Vse informacije na spletnem mestu se nanašajo na izdelke lokalnega trga in so zato namenjene zdravstvenim delavcem, ki imajo zakonsko pooblastilo za predpisovanje ali izdajanje zdravil v skladu s poklicno prakso. Tehnični podatki o zdravilih so zgolj informativni, za kar so odgovorni strokovnjaki, ki so pooblaščeni za predpisovanje zdravil in odločajo, v vsakem konkretnem primeru, o ustreznem zdravljenju bolnika.
Congress
Register for access to Progress in Mind in your country